<table class="table" style="border-collapse: collapse; width: 99.707%; height: 396px;">
<tbody>
<tr style="height: 49px;">
<td style="width: 34.6383%; height: 49px;"><strong>type</strong></td>
<td style="width: 10.1085%; height: 49px;"><strong>code</strong></td>
<td style="width: 7.89551%; height: 49px;"><strong>source</strong></td>
<td style="width: 7.32291%; height: 49px;"><strong>W</strong></td>
<td style="width: 6.32695%; height: 49px;"><strong>V</strong></td>
<td style="width: 9.14791%; height: 49px;"><strong>EC</strong></td>
<td style="width: 14.1565%; height: 49px;"><strong>mm</strong></td>
<td style="width: 7.65109%; height: 49px;"><strong>kg</strong></td>
<td style="width: 2.701%; height: 49px;"><strong>lm</strong></td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="width: 34.6383%; height: 49px;">DLN A 450 LED 4000K</td>
<td style="width: 10.1085%; height: 49px;">65007038</td>
<td style="width: 7.89551%; height: 49px;">LED</td>
<td style="width: 7.32291%; height: 49px;">25</td>
<td style="width: 6.32695%; height: 49px;">230</td>
<td style="width: 9.14791%; height: 49px;">A+1]</td>
<td style="width: 14.1565%; height: 49px;">Ø 450 x h120</td>
<td style="width: 7.65109%; height: 49px;">4,7</td>
<td style="width: 2.701%; height: 49px;">4589</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="width: 34.6383%; height: 49px;">DLN A 650 LED 4000K</td>
<td style="width: 10.1085%; height: 49px;">65007037</td>
<td style="width: 7.89551%; height: 49px;">LED</td>
<td style="width: 7.32291%; height: 49px;">50</td>
<td style="width: 6.32695%; height: 49px;">230</td>
<td style="width: 9.14791%; height: 49px;">A+1]</td>
<td style="width: 14.1565%; height: 49px;">Ø 650 x h120</td>
<td style="width: 7.65109%; height: 49px;">8,1</td>
<td style="width: 2.701%; height: 49px;">9177</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="width: 34.6383%; height: 49px;">DLN A 950 LED 4000K</td>
<td style="width: 10.1085%; height: 49px;">65007036</td>
<td style="width: 7.89551%; height: 49px;">LED</td>
<td style="width: 7.32291%; height: 49px;">84</td>
<td style="width: 6.32695%; height: 49px;">230</td>
<td style="width: 9.14791%; height: 49px;">A+1]</td>
<td style="width: 14.1565%; height: 49px;">Ø 950 x h120</td>
<td style="width: 7.65109%; height: 49px;">14,1</td>
<td style="width: 2.701%; height: 49px;">15296</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 34.6383%;">DLN A 1200 LED DO 4000K</td>
<td style="width: 10.1085%;">65007050</td>
<td style="width: 7.89551%;">LED</td>
<td style="width: 7.32291%;">109</td>
<td style="width: 6.32695%;">230</td>
<td style="width: 9.14791%;">A+1]</td>
<td style="width: 14.1565%;">Ø 1200 x h120</td>
<td style="width: 7.65109%;">20,5</td>
<td style="width: 2.701%;">19884</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="width: 34.6383%; height: 49px;">DLN A 450 LED 3000K</td>
<td style="width: 10.1085%; height: 49px;">65007041</td>
<td style="width: 7.89551%; height: 49px;">LED</td>
<td style="width: 7.32291%; height: 49px;">25</td>
<td style="width: 6.32695%; height: 49px;">230</td>
<td style="width: 9.14791%; height: 49px;">A+1]</td>
<td style="width: 14.1565%; height: 49px;">Ø 450 x h120</td>
<td style="width: 7.65109%; height: 49px;">4,7</td>
<td style="width: 2.701%; height: 49px;">4364</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="width: 34.6383%; height: 49px;">DLN A 650 LED 3000K</td>
<td style="width: 10.1085%; height: 49px;">65007040</td>
<td style="width: 7.89551%; height: 49px;">LED</td>
<td style="width: 7.32291%; height: 49px;">50</td>
<td style="width: 6.32695%; height: 49px;">230</td>
<td style="width: 9.14791%; height: 49px;">A+1]</td>
<td style="width: 14.1565%; height: 49px;">Ø 650 x h120</td>
<td style="width: 7.65109%; height: 49px;">8,1</td>
<td style="width: 2.701%; height: 49px;">8728</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="width: 34.6383%; height: 49px;">DLN A 950 LED 3000K</td>
<td style="width: 10.1085%; height: 49px;">65007039</td>
<td style="width: 7.89551%; height: 49px;">LED</td>
<td style="width: 7.32291%; height: 49px;">84</td>
<td style="width: 6.32695%; height: 49px;">230</td>
<td style="width: 9.14791%; height: 49px;">A+1]</td>
<td style="width: 14.1565%; height: 49px;">Ø 950 x h120</td>
<td style="width: 7.65109%; height: 49px;">14,1</td>
<td style="width: 2.701%; height: 49px;">14546</td>
</tr>
<tr style="height: 53px;">
<td style="width: 34.6383%; height: 53px;">DLN A 1200 LED DO 3000K</td>
<td style="width: 10.1085%; height: 53px;">65007055</td>
<td style="width: 7.89551%; height: 53px;">LED</td>
<td style="width: 7.32291%; height: 53px;">109</td>
<td style="width: 6.32695%; height: 53px;">230</td>
<td style="width: 9.14791%; height: 53px;">A+1]</td>
<td style="width: 14.1565%; height: 53px;">Ø 1200 x h120</td>
<td style="width: 7.65109%; height: 53px;">20,5</td>
<td style="width: 2.701%; height: 53px;">18910</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DLN A

<table class="table" style="border-collapse: collapse; width: 99.707%; height: 396px;">
<tbody>
<tr style="height: 49px;">
<td style="width: 34.6383%; height: 49px;"><strong>type</strong></td>
<td style="width: 10.1085%; height: 49px;"><strong>code</strong></td>
<td style="width: 7.89551%; height: 49px;"><strong>source</strong></td>
<td style="width: 7.32291%; height: 49px;"><strong>W</strong></td>
<td style="width: 6.32695%; height: 49px;"><strong>V</strong></td>
<td style="width: 9.14791%; height: 49px;"><strong>EC</strong></td>
<td style="width: 14.1565%; height: 49px;"><strong>mm</strong></td>
<td style="width: 7.65109%; height: 49px;"><strong>kg</strong></td>
<td style="width: 2.701%; height: 49px;"><strong>lm</strong></td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="width: 34.6383%; height: 49px;">DLN A 450 LED 4000K</td>
<td style="width: 10.1085%; height: 49px;">65007038</td>
<td style="width: 7.89551%; height: 49px;">LED</td>
<td style="width: 7.32291%; height: 49px;">25</td>
<td style="width: 6.32695%; height: 49px;">230</td>
<td style="width: 9.14791%; height: 49px;">A+1]</td>
<td style="width: 14.1565%; height: 49px;">Ø 450 x h120</td>
<td style="width: 7.65109%; height: 49px;">4,7</td>
<td style="width: 2.701%; height: 49px;">4589</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="width: 34.6383%; height: 49px;">DLN A 650 LED 4000K</td>
<td style="width: 10.1085%; height: 49px;">65007037</td>
<td style="width: 7.89551%; height: 49px;">LED</td>
<td style="width: 7.32291%; height: 49px;">50</td>
<td style="width: 6.32695%; height: 49px;">230</td>
<td style="width: 9.14791%; height: 49px;">A+1]</td>
<td style="width: 14.1565%; height: 49px;">Ø 650 x h120</td>
<td style="width: 7.65109%; height: 49px;">8,1</td>
<td style="width: 2.701%; height: 49px;">9177</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="width: 34.6383%; height: 49px;">DLN A 950 LED 4000K</td>
<td style="width: 10.1085%; height: 49px;">65007036</td>
<td style="width: 7.89551%; height: 49px;">LED</td>
<td style="width: 7.32291%; height: 49px;">84</td>
<td style="width: 6.32695%; height: 49px;">230</td>
<td style="width: 9.14791%; height: 49px;">A+1]</td>
<td style="width: 14.1565%; height: 49px;">Ø 950 x h120</td>
<td style="width: 7.65109%; height: 49px;">14,1</td>
<td style="width: 2.701%; height: 49px;">15296</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 34.6383%;">DLN A 1200 LED DO 4000K</td>
<td style="width: 10.1085%;">65007050</td>
<td style="width: 7.89551%;">LED</td>
<td style="width: 7.32291%;">109</td>
<td style="width: 6.32695%;">230</td>
<td style="width: 9.14791%;">A+1]</td>
<td style="width: 14.1565%;">Ø 1200 x h120</td>
<td style="width: 7.65109%;">20,5</td>
<td style="width: 2.701%;">19884</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="width: 34.6383%; height: 49px;">DLN A 450 LED 3000K</td>
<td style="width: 10.1085%; height: 49px;">65007041</td>
<td style="width: 7.89551%; height: 49px;">LED</td>
<td style="width: 7.32291%; height: 49px;">25</td>
<td style="width: 6.32695%; height: 49px;">230</td>
<td style="width: 9.14791%; height: 49px;">A+1]</td>
<td style="width: 14.1565%; height: 49px;">Ø 450 x h120</td>
<td style="width: 7.65109%; height: 49px;">4,7</td>
<td style="width: 2.701%; height: 49px;">4364</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="width: 34.6383%; height: 49px;">DLN A 650 LED 3000K</td>
<td style="width: 10.1085%; height: 49px;">65007040</td>
<td style="width: 7.89551%; height: 49px;">LED</td>
<td style="width: 7.32291%; height: 49px;">50</td>
<td style="width: 6.32695%; height: 49px;">230</td>
<td style="width: 9.14791%; height: 49px;">A+1]</td>
<td style="width: 14.1565%; height: 49px;">Ø 650 x h120</td>
<td style="width: 7.65109%; height: 49px;">8,1</td>
<td style="width: 2.701%; height: 49px;">8728</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="width: 34.6383%; height: 49px;">DLN A 950 LED 3000K</td>
<td style="width: 10.1085%; height: 49px;">65007039</td>
<td style="width: 7.89551%; height: 49px;">LED</td>
<td style="width: 7.32291%; height: 49px;">84</td>
<td style="width: 6.32695%; height: 49px;">230</td>
<td style="width: 9.14791%; height: 49px;">A+1]</td>
<td style="width: 14.1565%; height: 49px;">Ø 950 x h120</td>
<td style="width: 7.65109%; height: 49px;">14,1</td>
<td style="width: 2.701%; height: 49px;">14546</td>
</tr>
<tr style="height: 53px;">
<td style="width: 34.6383%; height: 53px;">DLN A 1200 LED DO 3000K</td>
<td style="width: 10.1085%; height: 53px;">65007055</td>
<td style="width: 7.89551%; height: 53px;">LED</td>
<td style="width: 7.32291%; height: 53px;">109</td>
<td style="width: 6.32695%; height: 53px;">230</td>
<td style="width: 9.14791%; height: 53px;">A+1]</td>
<td style="width: 14.1565%; height: 53px;">Ø 1200 x h120</td>
<td style="width: 7.65109%; height: 53px;">20,5</td>
<td style="width: 2.701%; height: 53px;">18910</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cechy charakterystyczne opraw DLN A:

 • oprawa pełne koło to idealne uzupełnienie opraw RING
 • precyzyjna technologia umożliwiająca równomierne rozświetlenie całej powierzchni dyfuzora
 • różnorodność dostępnych średnic oraz wariantów montażowych pozwala zastosować oprawę w wielu przestrzeniach
 • oprawa dostępna w wersji zwieszanej
 • źródła światła: LED
 • oprawa malowana na dowolny kolor z palety RAL
 • oprawa z atestem higienicznym

           

Oświetlenie LED:

 • oświetlenie recepcji
 • oświetlenie gabinetów dentystycznych
 • oświetlenie salonów fryzjerskich
 • oświetlenie gabinetów kosmetycznych
 • oświetlenie kawiarni
 • oświetlenie sal weselnych
 • oświetlenie biura
 • oświetlenie salonów mody
 • oświetlenie gastronomii
 • oświetlenie  retail

 

Certyfikacja

Klasa I
F
CE
IP 20

Zastosowanie

DENTAL OFFICES
HAIRDRESSING & BARBERING SALONS

Żródło światła

Led
Opcjonalna możliwość ściemniania w systemie DALI

Typ montażu

natynkowe

Opis

type code source W V EC mm kg lm
DLN A 450 LED 4000K 65007038 LED 25 230 A+1] Ø 450 x h120 4,7 4589
DLN A 650 LED 4000K 65007037 LED 50 230 A+1] Ø 650 x h120 8,1 9177
DLN A 950 LED 4000K 65007036 LED 84 230 A+1] Ø 950 x h120 14,1 15296
DLN A 1200 LED DO 4000K 65007050 LED 109 230 A+1] Ø 1200 x h120 20,5 19884
DLN A 450 LED 3000K 65007041 LED 25 230 A+1] Ø 450 x h120 4,7 4364
DLN A 650 LED 3000K 65007040 LED 50 230 A+1] Ø 650 x h120 8,1 8728
DLN A 950 LED 3000K 65007039 LED 84 230 A+1] Ø 950 x h120 14,1 14546
DLN A 1200 LED DO 3000K 65007055 LED 109 230 A+1] Ø 1200 x h120 20,5 18910

informacja o cookies

Szanowny czytelniku

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.